TILL SALU: Brandsläckningssystem

HI-FOG
H2O-släckmedel

Automatiskt brandbekämpningssystem med vattendimma.
Service utförd,  för 19 500 kronor, i september 2015.

Pris: 9 500 exkl moms